Eid kommune

Ledig stilling

Fagleiar i Nordfjordnett

Nordfjordkommunane har ledig stilling som fagleiar i driftssenteret Nordfjordnett med tilsetjing så snart som mogleg.

IKT Nordfjord er IKT-samarbeidet til kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Eid, Bremanger, Vågsøy og Selje. Samarbeidet omfattar driftssenteret Nordfjordnett som er lokalisert i Måløy, ein dagleg leiar for IKT Nordfjord og ein førstekonsulent/rådgjevar strategi som vil ha kontorstad på Nordfjordeid. Samarbeidet er organisert etter § 27 i kommunelova med eit eige styre.

Driftssenteret Nordfjordnett i Måløy har 16 tilsette og to lærlingar. Fagleiar er administrativ leiar for drift og utvikling av Nordfjordnett. Vågsøy kommune vil vere formell arbeidsgjevar for dei tilsette i Nordfjordnett, men det overordna arbeidsgjevaransvaret for fagleiar og dei tilsette ved driftssenteret, ligg til dagleg leiar for IKT Nordfjord og styret for samarbeidet.

 

Oppgåver

 • Dagleg ansvar for helpdesk og brukarstøtte
 • Dagleg ansvar for tryggleik og datasikring
 • Dagleg ansvar for lisenshandtering og innkjøp
 • Dagleg ansvar for drift- og vedlikehald av server og nettverk
 • Delegerte personal- og økonomioppgåver
 • Arbeid med felles system og programvare

 

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på høgskulenivå
 • Erfaring med bruk og utvikling av IKT-tenester
 • Kunnskap om kommunal forvaltning vil vere ein fordel
 • God samarbeidsevne, strategisk orientering og gjennomføringsevne
 • Strukturert, målretta og tolmodig
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjon
 • Erfaring med prosjektleiing 

 

Vi kan tilby

 • Ei spennande og utfordrande stilling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høve til å forme framtidig drift og utvikling
 • God pensjonsordning
 • Løn etter avtale

 

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med leiar for rådmannsgruppa i Nordfjord, knut Ove leite, tlf. 909 73 444 eller dagleg leiar for IKT Nordfjord, Tor Halvar Botnen på tlf. 900 52 817.

Du søkjer ved nytte lenkja som du finn i denne annonsen. Tilsetjinga vil bli administrert og gjennomført av Eid kommune ved rådmann Åslaug Krogsæter og dagleg leiar i Nordfjordnett Tor Halvar Botnen, men fagleiar vil formelt bli tilsett i Vågsøy kommune. 

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmodinga må grunngjevast.

Søknadsfrist er forlenga til 02. april 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på:
Referansenr:
2018000819
Fylke:
Sogn og Fjordane
Jobbtype:
Fast
Heiltid/Deltid:
Heiltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.04.2018
Tiltreding:
Snarast
Arbeidsstad:
Vågsøy
Kontaktpersonar:
Åslaug Krogsæter
mob: 909 13 333

Tilbake til toppen