Eid kommune

Våre ledige stillinger

Rådgjevar for kommunale utbyggingsprosjekt

Sentraladministrasjonen, Eid kommune

Reinhaldar ved teknisk drift

Samfunn og teknisk, Eid kommune

Helsesøster ved helsestasjonen

Helse og omsorg, Eid kommune

Lærar ved Eid ungdomsskule

Oppvekst og kultur, Eid kommune

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen